.. Foto door Yoosun Won op unsplash-logo Unsplash

"Ieder mens die genoegen schept in het voltooien van zijn taak is een kunstenaar; welke ook die taak is en hoe nederig ze ook is, hij brengt een kunstwerk tot stand. De toetssteen is het beleefde genot, het plezier, de perfectie: het overtuigend resultaat!"
Henry van de Velde

Lid worden of op de hoogte blijven is eenvoudig.

Nieuw Bericht

Voorwoord

Toverberg nr. 73 - Zomernummer 2024

Beste lezer,

Redenen tot bezorgdheid zijn er dezer dagen meer dan genoeg. De aanhoudende internationale spanningen en steeds verder uitdijende conflicten, toenemend druggebruik en geweld bij jongeren, welig tierende haatspraak en extremisme, de ongekende gevolgen van een schijnbaar exponentiële groei van AI, enz.

Lees verder ›

Verdere Artikels

Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 07/05/2024 14:08:00.