Het Lef van Niccolò Machiavelli
Portret van Niccolò Machiavelli - Santi di Tito (1550 - 1600) - Dit werk is Publiek Domein

10de Thomas Mann-lezing

Het Lef van Niccolò Machiavelli

Hedendaagse levenslessen voor de vrije mens vanuit een 16de-eeuwse politieke denker

Filosofe Tineke Beeckman legt momenteel de laatste hand aan een biografie van Niccolò Machiavelli. Op zondag 21 november om 10.30 u. laat zij ons kennis maken met deze boeiende en vaak verguisde figuur uit de Italiaanse Renaissance en tijdgenoot van Martin Luther.

De Italiaanse diplomaat en filosoof Niccolò Machiavelli (1469-1527) wordt wel beschouwd als de grondlegger van de moderne politieke wetenschappen. Machiavelli was een veelzijdig denker, die vooral bekend werd met zijn baanbrekende werk Il Principe (De heerser, ca. 1517, maar gepubliceerd na zijn dood). Hierin bepleitte het recht van een vorst om autocratisch te heersen als de situatie dat vereiste. Het leverde hem een hoop haat en kritiek op van tijdgenoten en latere intellectuelen.

Machiavelli bestudeerde de geschiedenis en literatuur met de grootste eerbied voor de klassieken. Zo schreef hij: ‘’s Avonds (…) ga ik mijn studeervertrek binnen. Bij de deur ontdoe ik me van mijn kleren van alledag die vol modder en smurrie zitten, en ik steek me in een koninklijk en rijk gewaad. En als ik me zo dan passend heb aangekleed, treed ik binnen in de gemeenschap van grote mannen uit de Oudheid, door wie ik liefdevol ontvangen word en bij wie ik het voedsel tot me neem dat in feite het enige voedsel is waarvoor ik op de wereld ben gekomen. Ik schaam me dan niet om met hen te spreken en naar het motief van hun daden te vragen. En in hun goedwillendheid geven zij mij antwoord. En vier uur lang voel ik geen enkel verdriet, vergeet ik al mijn zorgen, heb ik geen angst voor de armoede en word ik niet verontrust door de dreiging van de dood: met hart en ziel geef ik me aan hen over.’

Verslag

De tiende Thomas Mannlezing was al eens uitgesteld en ei zo na was het ditmaal weer het geval. Gelukkig kon de lezing doorgaan, want talrijke geïnteresseerden zijn er op af gekomen.

Tinneke Beeckman in Zedelgem Met Tinneke Beeckman hadden wij weer een erudiete en enthousiaste spreekster, zij bracht haar verhaal over Niccolo Machiavelli, over wie zij een heus boek geschreven heeft: Machiavelli’s lef. Haar uiteenzetting bestond uit vier delen, na een korte schets van de verschillende levensfazen van Machiavelli, had zij het over de erg beladen term ‘Machiavellisme’. Was Machiavelli wel een Machiavellist in de betekenis die men er traditioneel pleegt aan te geven? In een derde deel ging zij uitgebreid in op het best gekende werk van de Florentijn, Il Principe of de Heerser. Een niet zo typische vorstenspiegel, aangezien Machiavelli in tegenstelling tot wat men gewoon was, ingaat op de realitiet van het regeren, met zijn deugden en vooral ondeugden en ons geen utopische spiegel voorhoudt. Een korte vergelijking tussen Il Principe en de Discorsi kwam ook even ter sprake. Verder had Tinneke Beeckman het vootral over de methodiek die Machiavelli gebruikte en over zijn poltieke ideeën.

Op het einde beantwoordde Tinneke Beeckman nog enkele vragen vanuit het publiek.

Omwille van de Coronamaatregelen kon de traditionele receptie niet doorgaan.


Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 04/03/2024 10:47:59.