Dames voor Darwin
Stadtpflaenzchen, via Wikimedia Commons - Dit werk is Publiek Domein

13de Thomas Mann-lezing

Dames voor Darwin

Over feminisme en de evolutietheorie

Zondag 17 november 2024
om 10:30 uur

Inkom: 10 € - Welkom vanaf 10 u. - Receptie nadien

Feministen hebben het niet begrepen op biologie. Velen verzetten zich zelfs actief tegen een biologisch geïnformeerde kijk op de seksen. Het bewijs is nochtans overweldigend dat veel sekseverschillen in psychologie en gedrag niet alleen aan onze opvoeding en cultuur liggen.

Ze zijn een voorspelbaar gevolg van vele miljoenen jaren evolutie door natuurlijke en seksuele selectie. Houden we daar niet beter rekening mee als we inzicht willen krijgen in de genderkloof op de arbeidsmarkt, de oorzaken van seksueel geweld en het ontstaan van patriarchale maatschappijen? En waarom dringt die kennis zo moeilijk door binnen het feminisme?

boekomslag Dames voor Darwin In deze lezing over Dames voor Darwin verkent Griet Vandermassen het spanningsveld tussen het feminisme en de biologische wetenschappen. Wat zijn de recente ontwikkelingen? Staan feministen al meer open voor de evolutiepsychologie? Die discipline is de voorbije vijftien jaar sterk veranderd. Welk nieuw onderzoek verscheen er? Ze pleit voor een nieuw feminisme. De verwerping van seksisme is immers gebaseerd op morele principes, niet op de stelling dat mannen en vrouwen identiek zijn.

Met de steun van
Logo Literatuur Vlaanderen


Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 07/03/2024 08:12:15.