HET BELEEFDE GENOT vzw

hetbeleefdegenot.be
Home


HET BELEEFDE GENOT vzw

Publicaties

Guido Dobbelaere - eilanden boven de wind

De laatste bundel van kunstschilder-dichter Guido Dobbelaere.

De zwanenzang van Guido, stuk voor stuk ingrijpende poëzie die je bij de keel grijpt.

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (info@hetbeleefdegenot.be)

Tel. 0498/73.58.73

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 12 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 10 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

 

 

Gegevens:

56 blz.

21 x 21 x 0,6 cm

220 g.

Binnenwerk: glanzend 120 g

Kaft: mat

Garenloos gebonden

ISBN: 9789078950219

 

Ria Lhermitte - Voorwaarts - gedichten

Op het einde van het Coronajaar 2020 verscheen er een nieuwe bundel met recente gedichten van Ria Lhermitte.

 

Zoals haar voorgaande bundel focust zij vooral op de haar omringende natuur al geeft zij af en toe ook commentaar op de maatschappelijke realiteit van vandaag.

 

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (info@hetbeleefdegenot)

Tel. 0498/73.58.73

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 10 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 8 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens:

68 blz.

26 x 17 x 0,4 cm

300 g.

Binnenwerk: glanzend 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 9789078950202

 

 

Bart Madou - Een psalm tot het laatst

"In mijn boek heb ik afgezien van een louter essayistische stijl. Dit in de eerste plaats omdat een religieus en inspirerend verhaal, dat toegankelijk wenst te zijn voor een breed publiek, dit het best kan als het ook een verhaal, een vertelling als zodanig is.

De ‘herkenbaarheid van God in deze tijd’ heb ik ruimer genomen, en ik heb getracht een herkenbaarheid weer te geven die van alle tijden is, in zekere zin dus tijdloos is.

Het resultaat is een kaderverhaal geworden op twee niveaus. Het speelt zich af tussen 10 december en 19 december 1582, tien dagen die er nooit geweest zijn! Om de kalender weer synchroon te laten verlopen met de seizoenen besliste paus Gregorius XIII in 1582 namelijk dat er tien dagen uit het jaar zouden geknipt worden. Dit gebeurde niet overal op hetzelfde tijdstip, maar in een aantal katholieke landen, zoals Frankrijk, werd december met 10 dagen verkort. De mensen gingen bij manier van spreken op 9 december gaan slapen en stonden ‘s anderdaags op 20 december weer op.

Wat we dan lezen is de kroniek van een edelman die op reis gaat. Zijn gedachten, gesprekken en beschouwingen onderweg schrijft hij neer in brieven aan zijn vrouw Kassandra, zodat het geheel ook als een uitgebreide, mediterende liefdesbrief kan gelezen worden.

Het is opvallend hoe hedendaags deze man van de late renaissance over de problematiek van het lijden en het kwaad filosofeert.

Eigenlijk zijn zijn beschouwingen de neerslag van een reflectie op een antieke tekst en een aantal hedendaagse teksten over dit thema."

 

 

 

 

Het boek is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (info@hetbeleefdegenotTel. 0498/73.58.73

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 15 euro - gratis bezorging aan inwoners Zedelgem

Leden van Het Beleefde Genot: 12 euro.

Verzendingdskosten: 3,50 euro

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969 met vermelding: Psalm + naam en adres

 

Gegevens:

156 blz.

24 x 15,5 x 0,8 cm

350 g.

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 196

 

 

Guido Dobbelaere - Leestekens van de overkant

Schilderijen en poëzie van Guido Dobbelaere

 

124  blz.

 

Van 35 € naar 30 €, leden HBG: 24 € (+ verzendingskosten voor wie niet in Groot-Zedelgem woont)

te bestellen bia info@hetbeleefdegenot.be

 

ISBN: 9789078950097

 

 

 

 

Ria Lhermitte - Leven, wat ben je vreemd en bekend... Gedichten

Begin mei 2019 vrescheen een gedichtenbundel van Ria Lhermitte.

 

Deze bundel  bevat een 90-tal gedichten van Ria Lhemitte, vooral uit de periode na 2006.

Het zijn stuk voor stuk persoonlijke gedichten met veel respoect voor de omringende natuur.

 

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (info@hetbeleefdegenot)

Tel. 0498/73.58.73

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 15 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 12 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

Gegevens:

100 blz.

26 x 17 x 0,6 cm

350 g.

Binnenwerk: glanzend 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 172

 

 

Rika Van Dycke - set van 3 postkaarten

Drie zeefdrukken van kunstenares Rika Van Dycke op postkaarten.

Per set van drie verschillende postkaarten: 1€ (+ evt. verzendingskosten)

te bestellen via info@hetbeleefdegenot.be.

 

 

 

 

 

Ria Lhermitte - Roger J. A. E. De Coster, beeldend kunstenaar en zanger, leven & werk

Eind maart 2018 is de kunstmonografie Roger J. A. E. De Coster van Ria Lhermitte verschenen.

 

Deze monografie bevat de biografie van de kunstenaar Roger De Coster (Brugge 1940 - De Haan 2017) en een beknopt overzicht van zijn oeuvre.

 

 

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (info@hetbeleefdegenot)

Tel. 0498/73.58.73

 

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 25 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 20 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

Gegevens:

80 blz.

26 x 17 x 0,5 cm

300 g.

Binnenwerk: glanzend 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 165

 

 

Bart Madou - Klankschalen

Begin mei 2016 is de vijfde dichtbundel “Klankschalen" van Bart Madou verschenen.

 

Deze bundel bevat meer dan honderd gedichten, vooral uit de periode 1990 -2002

 

 

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (hetbeleefdegenot@scarlet.be)

Tel. 0498/73.58.73

 

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 17 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 15 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

Gegevens:

152 blz.

24 x 15,5 x 0,8 cm

350 g.

Binnenwerk: bioset 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 073

 

Zestien! - Het Beleefde Genot interviewde 16 beeldend kunstenaars.

Begin juli 2015 werd er een nieuw boek voorgesteld: een bundel met interviews met zestien Zedelgemse beeldend kunstenaars, zowel amateurs als professionelen. Deze interviews verschenen tussen 2006 en 2014 in Toverberg, het driemaandelijkse tijdschrift van de culturele en literaire kring 'Het Beleefde Genot' uit Zedelgem.

De nieuwe uitgave werd samengesteld door Bart Madou en Roland Ranson, respectievelijk voorzitter en secretaris van 'Het Beleefde Genot' en beiden woonachtig in Zedelgem. Samen namen zij ook de meeste interviews af.
De bundel biedt een mooie staalkaart van de actuele kunstbeoefening in Zedelgem. Komen aan bod:  kunstschilders Herman De Leye, Carine Vankeirsbilck, Adolf Naessens, Balder Goethals, Wilfried Van Moortel, Brigitte Vrielynck en Wilfried Vandecasteele, grafisch kunstenares Rika Van Dycke, aquarelliste Vera Cuvelier, textielkunstenares Katy De Bock, glaskunstenaressen Annemie De Vadder en Martine Le Comte en beeldhouwers Wilfried Vandierendonck en Steffen Christensen, al dient gezegd dat velen onder hen zich op diverse disciplines toegelegd hebben. Als afsluiter is er een interview met de bezielers van de kunstkring Elefteria, een vrij atelier voor keramisten met thuisbasis in De Groene Meersen.

Kortom, je vindt in dit boek héél verschillende kunstenaars, elk met zijn of haar eigen stijl. Luister naar wat ze vertellen en bekijk hun werk: openen ze een nieuwe wereld voor jou?


Het boek verschijnt als vierde deel in de reeks ‘Zedelgemse Historische Uitgaven’, een uitgavenreeks van het gemeentebestuur, die gewijd is aan thema’s van het lokale erfgoed en geschiedenis. De redactie werd verzorgd door het gemeentearchief.

 

Uitgever: Gemeentebestuur Zedelgem

Reeks: Zedelgemse Historische Uitgaven, nr. 4

Aantal pagina’s: ca. 192, volledig in kleurendruk

 

Kostprijs: 12 EUR 

Te koop in de vrijetijdswinkel ‘Uit in Zedelgem’ (gemeentehuis) en in  de hoofdbibliotheek (De Groene Meersen)

Roger Vankeirsbilck - De Oorlog van Sif

Het betreft de heruitgave van een boek van Roger Vankeirsbilck (1925-2009) over de avonturen van zijn vader Sif tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“Na meer dan zestig jaar, wil ik proberen het relaas te schrijven van mijn wegvoering geduren­de oorlog 14/18. 11 januari, 1917 - een grauwe winterdag. Er hing sneeuw in de lucht …”. Aldus begon mijn vader in mei 1980 zijn ver­haal dat 17 getikte bladzijden telde. Voortgaande op die gegevens volgt hierna een wijder uitgesponnen verhaal. De erin voortkomende feiten zijn dus echt gebeurd maar de bijkomende details zijn alleen een poging om de gevoelens en de aard van de gebeurtenissen nader te omschrijven."

Een tweede Oorlog en Terpentijn? Inderdaad zijn er heel wat parallellen te vinden tussen beide werken. Ook zoon Roger schreef een verhaal bijeen op basis van enkele aantekeningen van zijn vader Jozef over zijn belevenissen die zich vooral situeren in Noord-Frankrijk. Het is een zeer leesbaar en bijwijlen aandoenlijk verslag geworden van een jonge man, doorspekt met enkele straffe oorlogsanekdotes.

Prijs :  € 18 (excl. verzendingskosten). Leden HBG: € 16.

 

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

Gegevens: 200 bladzijden

Formaat : 24 cm x 15,5 cm x 1,8 cm

Binnenwerk: bioset 120 g

Kaft: mat geplastificeerd; Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 141

 

Riet Vanhaecke - Spiegel

'Spiegel' is de derde dichtbundel van Riet Vanhaecke.

"De gedichten uit Spiegel zijn vlot leesbaar en toegankelijk, zodat ze veel mensen kunnen raken. Dat is een verdienste.  Riet Vanhaecke kiest duidelijk voor inhoud en communicatie. Een gedicht moet aanspreken. Ze mijmert over de dingen die met ons allen te maken hebben, dingen van elke dag die iedereen herkent: de liefde, de ontroering van het samenzijn en onze aanwezigheid in het landschap. Heel sterk zijn haar gedichten over de zee. Gedachten en gevoelens drukt de dichteres uit ineen heldere en correcte taal, minutieus en mooi verwoord, zodat je alleen al daardoor een gedicht een tweede keer leest.Riet Vanhaecke schrijft meestal vrije verzen die technisch knap neergezet zijn, met af en toe een spaarzaam rijm als accent. Speelse korte, eenvoudige gedichten, die toch diepte en inhoud hebben, wisselen af met langere gedichten met een ernstiger toon, die nooit vervalt in somberheid." (Hervé J. Casier)

De opbrengst gaat integraal naar het Kinderkankerfonds

Prijs :  € 15 (excl. verzendingskosten). Leden HBG: € 12.

 

Gegevens: 120 bladzijden

Formaat : 21 cm x 15 cm x 0,7 cm

Binnenwerk: bioset 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 134

 

Bestellen via hetbeleefdegenot@scarlet.be  Rek. nr. BE71 0014 8517 3969 of rechtreeks bij de auteur via  Rek. nr. BE36 9730 3765 0481

met opgave van uw naam en adres en aantal gewenste exemplaren.

Katia Van Cauwenberghe - Wie is die zeeheks?

Na 2 romans voor volwassenen wilde Katia Van Cauwenberghe het over een andere boeg gooien en brouwde ze een verhalen- en doeboek voor kinderen tussen 8 en 12 jaar : “Wie is die zeeheks ?”.

Het werden 10 zee- strand- en duinenverhalen met bijbehorende illustraties, educatieve versjes en doe-ideeën.

Een groot deel van deze verhalen zijn ontstaan naar aanleiding van of zelfs tijdens een sessie !
Beroepstekenaar en stadsgenoot Staf Lambrecht verzorgde de illustraties.

In deze verhalenbundel belanden een dronken zeerover en een zeemeermin op een verlaten eiland, tuimelt een heks pardoes van haar bezem, breekt een dinosaurus uit een reusachtig ei, wandelt een meisje met koning Neptunus over de zeebodem, wordt een gevaarlijke reuzeninktvis verslagen...

Welkom in de magische wereld van zee, strand en duinen !

Prijs :  € 20 (excl. verzendingskosten). Leden HBG: € 16.

 

Gegevens:

120 bladzijden

Formaat : 24 cm x 15,5 cm x 1,2 cm

Binnenwerk: bioset 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 127

 

Nog enkele exemplaren beschikbaar

 

 

 

Staf de Wilde - Mottebol

 

  

Mottebol is een ongeveer 45-jarige leraar ten tijde van het Dutrouxschandaal. Hij leeft met zowat iedereen in onmin: met zijn Gentse huisjesmelker, met zijn schooldirecteur en sommige collega’s. En in de eerste plaats met zichzelf.

Hij trekt met een werkbrigade naar Nicaragua en schrijft een verhaal over zijn teleurstellende ervaringen.

Mottebol is een rebelse chaoot die verzeilt in een paranoïde psychose en wordt opgenomen op de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis waar hij in botsing komt met een non, een hoofdverpleegster. Deze hoofdstukken proberen zijn desintegratie weer te geven.

Na een ‘ontsnappingspoging’ wordt hij vastgehouden in eenzame opsluiting en platgespoten.

Het boek wordt afgesloten met een fictief interview met het fantoom van Louis Paul Boon: het gesprek gaat in het bijzonder over de Lolitafiguur in het werk van Boon omdat dit meisjestype ook in het leven van Mottebol een belangrijke rol speelt.

Prijs :  € 18 (excl. verzendingskosten)

Leden HBG: € 15

 

Gegevens:

282 bladzijden

Formaat : 21,5 cm x 14 cm x 2 cm

Binnenwerk: bioset 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 103

 

Bestellen via hetbeleefdegenot@scarlet.be  Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

met opgave van uw naam en adres en aantal gewenste exemplaren.

 

 

 

Peter Huff - Fabels van De La Fontaine in 't Brugs

                          

 

26 fabels van Jean de la Fontaine hertaald naar het Brugs door Peter Huff, pseudoniem van René Van Houtryve.

Behalve de originele tekst van de la Fontaine en de hertaalde fabels naar het Brugs, vindt men na elke fabel de rubrieken bronnen, moraliteit en een verklaring van typisch Brugse woorden en uitdrukkingen.

Elke fabel is bovendien prachtig geïllustreerd met een lino van Aimée Mary.

 

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 25 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 20 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

Gegevens:

232 bladzijden, 26 illustraties

Formaat : 21 cm x 21 cm

Garenloos gebonden en gedrukt op Lessebo design 115 g

ISBN: 978 90 78950 097

 

Bestellen via hetbeleefdegenot@scarlet.be  

met opgave van uw naam en adres en aantal gewenste exemplaren.

 

 

 

Elvire B. Cleenwerck - 'Tweeblik'

 

Twee stoelen, twee pennen, papier.

Ieder zichzelf, ieder één woord, één zin.

Je kiest: schrijvende de zon zien ondergaan of je pen slijpen bij het eerste morgenlicht.

Twee dichters gaven elkaar een jaar lang beurtelings een thema, een beeld, een gedachte en schreven daarbij elk een gedicht. Het resultaat werd ‘tweeblik’. 26 maal twee gedichten, met een eigen visie, een eigen aanvoelen, een eigen verwoorden van eenzelfde thema.

 

Elvire B. Cleenwerck is het pseudoniem van Chantal Sap en Bart Madou.

 

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (hetbeleefdegenot@scarlet.be)

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 14 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 11 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

Gegevens:

120 blz.

24 x 15,5 x 1,2 cm, 300 g.

Binnenwerk: bioset 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 080

 

¨ Lees enkele gedichten uit "Tweeblik"

 

 

 

 

Bart Madou - 'Als alle stenen zullen zijn samengebracht'

 

In de winter van 2010 is de dichtbundel “Als alle stenen zullen zijn samengebracht" van Bart Madou verschenen.

 

Deze bundel bevat een zeventigtal gedichten uit de periode 1978-1984

 

 

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (hetbeleefdegenot@scarlet.be)

Tel. 0498/73.58.73

 

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 12 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 9 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

 

Gegevens:

106 blz.

24 x 15,5 x 0,8 cm

250 g.

Binnenwerk: bioset 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 073

 

¨ Lees enkele gedichten uit "Als alle stenen zullen zijn samengebracht"

 

 

 

Staf de Wilde - 'Een stuk of wat' - bloemlezing, gedichten 1973 -2006

Onder deze titel heeft dichter Staf de Wilde (°Hamme, 1948) een aantal gedichten uit de periode 1973-2006 gebundeld. De bedoeling ervan is intussen onvindbaar geworden gedichten opnieuw binnen het bereik van de lezers te brengen. In een addendum staan nieuwe gedichten, onder meer een hulde aan Hugo Claus, eerder verschenen in de krant De Morgen.

De hierboven vermelde dichtbundel werd verlucht met tekeningen van Rika Van Dycke. Haar werken bezitten een gelaagdheid en subtiele vormentaal waardoor ze niet direct te vatten zijn. Emoties vloeien voort uit de sobere lijnvoering. En als het werk al een verhaal zou vertellen, dan is dat beslist een verhaal van pure schoonheid. De vrouw staat centraal en wordt uitgebeeld zoals men zich haar vluchtig en wazig herinnert.

 

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (hetbeleefdegenot@scarlet.be)

Tel. 0498/73.58.73

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 18 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 15 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

196 blz.

24 x 17 x 3 cm

450 g.

Binnenwerk: bioset 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 066

 

 

 

Bernard Billiet - 'Tussen de fijne wijzers weggegleden'

Bernard Billiet (1951-1999) was een Brugse dichter. Hij was jarenlang voorzitter van de plaatselijke afdeling van Amnesty International. In eigen beheer gaf hij in 1977 ‘Blauw’ uit, een cyclus van 17 gedichten onder het pseudoniem Bernard Lancho. In 1982, volgde dan onder zijn eigen naam ‘Waaklicht’ en eveneens onder eigen naam verscheen in 1989 'Dag Nacht'. Een nieuwe bundel stond op het getouw.

Tien jaar na zijn veel te vroege dood in 1999 hebben wij beslist om zijn totale oeuvre: de drie verschenen bundels, zijn laatste onafgewerkte bundel en nagelaten proza uit te geven. Het betekent een hommage aan deze heel fijne en zachtaardige mens. 

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (hetbeleefdegenot@scarlet.be)

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 15 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 12,50 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

146 blz.

24 x 15,5 x 2,5 cm

350 g.

Binnenwerk: bioset 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 042

¨ Lees enkele gedichten uit "Tussen de fijne wijzers weggegleden"

 

 

 

Bart Madou - 'Mutatis Mutandis'

 

In de winter van 2009 is de dichtbundel “Mutatis Mutandis" van Bart Madou verschenen.

 

Deze bundel bevat een vijftigtal gedichten uit de periode 1985-1995

 

 

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (hetbeleefdegenot@scarlet.be)

Tel. 0498/73.58.73

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 9 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 7,50 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

 

Gegevens:

64 blz.

24 x 15,5 x 0,5 cm

155 g.

Binnenwerk: bioset 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978 90 78950 059

 

 

¨ Lees enkele gedichten uit "Mutatis mutandis"

 

Bart Madou - 'Marmerluchten'

 

De hoofdpersoon is iemand in de middenleeftijd. Als op een dag een nieuwe collega haar intrede maakt in de organisatie, raakt hij danig in de war door haar schoonheid en elegantie. Om zich tegen een opkomende verliefdheid te wapenen probeert hij in zijn gedachten tussen hen in een andere collega te schuiven, met het gevolg dat hij nu op haar verliefd dreigt te worden. Om dit te verhinderen richt hij dan weer zijn aandacht op de nieuweling, wat de chaos in zijn hoofd compleet maakt. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen beiden, en beseft dat hij op beiden verliefd is, meer zelfs dat hij op beiden evenveel verliefd is. Maar is dat wel zo? Kan dit wel? Maakt hij zichzelf niets wijs? Hij tracht de opkomende waanzin te ontlopen door op reis te gaan, ver weg van de meisjes. In de voetsporen van Goethe vertrekt hij naar Italië. Daar, in Toscane, reist hij van dorp naar stad, om alleen te zijn, en vooral om inzicht te verkrijgen in zijn eigen persoonlijke situatie.

In dezelfde streek had er rond 1641 ook een ontmoeting plaats tussen twee vrouwelijke kunstenaars, de schilderes Artemisia Gentileschi en de veel jongere componiste Barbara Strozzi. Beiden voelen zich sterk aangetrokken tot elkaar en beleven hun gevoelens ver weg van het gewone leven van elke dag. Naarmate de roman vordert blijkt ook dat er een subtiel verband bestaat tussen deze twee vrouwen uit de XVIIe eeuw en de vrouwen op wie de hoofdpersoon meent verliefd te zijn.

De roman is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (hetbeleefdegenot@scarlet.be)

 

 

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 17,90 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 14,90 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

Gegevens:

372 blz.
Formaat: 15,5 x 24 x 2,2 cm

600 gr.
Omslag
: mat geplastificeerd

Binnenwerk: Munken Print White 1.5  80g
Garenloos gebonden

ISBN: 978-90-78950-035

 

 

 

 

Bart Madou - 'Peterse gedichten'

 

In de zomer van 2007 is de dichtbundel “Peterse gedichten’” van Bart Madou verschenen.

 

Behalve een vijftigtal gedichten over Sint-Petersburg bevat deze bundel ook 14 foto’s van bijpassende “Peterse schilderijen” van de hand van kunstschilderes Carine Vankeirsbilck.

De foto’s zijn van André Callier.

 

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij Het Beleefde Genot (hetbeleefdegenot@scarlet.be)

Tel. 0498/73.58.73

 

 

Prijs (excl. verzendingskosten): 12 euro.

Leden van Het Beleefde Genot: 9,90 euro.

Rek. nr. BE71 0014 8517 3969

 

 

Gegevens:

72 blz.( 58 zwart/wit, 14 kleur)

24 x 16 x 0,5 cm

175 gr.

Binnenwerk: bioset 120 g

Kaft: mat geplastificeerd

Garenloos gebonden

ISBN: 978-90-78950-011

 

¨ Bekijk enkele illustraties en lees enkele gedichten uit "Peterse gedichten"

 

 

 

© Copyright 2007-2022 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN   hetbeleefdegenot.be

Contact: hetbeleefdegenot@scarlet.be - tel. 0498/73.58.73

Laatst bewerkt: 19 februari 2024